JADWIGA HALIŃSKA
ul. Kopernika 4a, 82-103 Stegna Gd., POLSKA

email: modele@halinski.com.pl

STRONA GŁÓWNA  |  OKRĘTY  |  SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE  |  POJAZDY  |  INNE  |  AKCESORIA  |  NARZĘDZIA  | 
ZAMÓWIENIE  |  REGULAMIN  |  MODELE SKLEJONE  |  ZDJECIA Z BUDOWY SURÓWKI  |  ENGLISH


REGULAMIN

 1. Właścicielem strony internetowej www.halinski.com.pl jest Wydawnictwo Andrzej Haliński - Jadwiga Halińska, 82-103 Stegna, ul. Kopernika 4a.
 2. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż swoich produktów głównie poprzez sieć salonów EMPiK, sklepy modelarskie, księgarnie oraz wysyłkowo.
 3. Oferta strony nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen i cech produktów.
  W przypadku zmian cen w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zachowuje prawo do cen, jakie obowiązywały w dniu złożenia zamówienia.
 4. Ceny produktów zamieszczone na stronie są cenami brutto.
 5. Zamówienia można składać:
 6. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  Do wartości zamawianych towarów dolicza się zryczałtowane koszty pakowania i wysyłki w wysokości 14,00 PLN. Dotyczy to tylko dostawy towarów na teren Polski.
  Koszty pakowania i wysyłki za granice Polski podlegają indywidualnej wycenie, zależnej od masy zamawianego towaru i lokalizacji odbiorcy.
 7. Zamówienie powinno zawierać kompletny adres do wysyłki (w miarę możliwości również nr telefonu kontaktowego), nazwę i ilość zamawianego towaru. W odpowiedzi Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz numer zamówienia, który należy podać przy przesyłaniu należności (w tytule przelewu), oraz wszelkie inne niezbędne informacje.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni. W przypadku niemożności wywiązania się z zamówienia w tym terminie (np. z powodu braku towaru) Wydawnictwo niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo:
  • zrezygnować z zamówienia lub jego części - w przypadku zamówień opłaconych zwrot kwoty wpłaconej (lub odpowiedniej jej części) nastąpi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Wydawnictwa o rezygnacji.
  • wybrać towar zastępczy o tej samej wartości
  • zaproponować inne rozwiązanie
 9. Na życzenie wystawiam faktury (nie jestem płatnikiem VAT). Dane do faktury należy podać przy składaniu zamówienia.
 10. Zamawiający ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot należności z tego tytułu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania odesłanego towaru, na wskazane konto.
 11. Może zdarzyć się, że przesyłka zostanie uszkodzona podczas transportu. W takim przypadku Zamawiający może - po uprzednim skontaktowaniu się z Wydawnictwem i opisaniu sprawy - domagać się wymiany towaru na pełnowartościowy.
 12. Sprawy sporne nie objęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej w ramach umowy kupna-sprzedaży jest Wydawnictwo "Andrzej Haliński" - Jadwiga Halińska z siedzibą w Stegnie (82-103) przy ul. Kopernika 4a, NIP 578-102-79-81, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Gromadzone dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu będą gromadzone i przetwarzane w celu przyjmowania i realizacji zamówień, płatności i reklamacji oraz wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1a, b, c RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom/firmom trzecim w zakresie koniecznym do realizacji umowy kupna-sprzedaży (Poczcie Polskiej i firmom kurierskim) oraz osobom świadczącym usługi księgowe.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od końca roku, w którym wykonano ostatnią umowę kupna-sprzedaży.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.OSTATNIA AKTUALIZACJA 15.11.2018